ňingdže, pönpo la! (sňing-rdže dpon-po lags)

dosl. "slitování, milostivý vládce!".