Odorico Pordenone (1286-1331)

(Oldřich z Pordenone, Oldřich z Furlánska, Odorik z Pordenone). Františkánský cestovatel, původem z Čech. Jako papežský vyslanec vykonal v letech 1318-1330 cestu k čínskému císaři do Pekingu. Na zpáteční cestě prošel přes Tibet a zřejmě jako první Evropan navštívil i Lhasu (1325). Jeho cestopis patřil k nejčtenějším knihám své doby a obsahoval mj. vůbec první popis Tibetu, který se dostal až do Evropy. Není však zcela jisté, zda šlo o jeho vlastní pozorování nebo zda pouze zapsal, co zaslechl na svých cestách Asií. Jeho cestopis se stal základem mnohem známějšího, ale vymyšleného cestopisu Mandevillova.

Literatura:
Cesta do říše Velkého chána. Popis východních zemí světa. Praha, 1998.

Související výpravy: Dílo: