Öpagme (Od-dpag-med)

lamaistické božstvo, buddha "Nezměrného světla" (Amitábha), zosobnění soucitu. Pančhenlamové jsou pokládáni za převtělence Öpagmeho.