pančhenlama (pan-čhen-bla-ma)

po dalajlamovi druhý nejvyšší církevní představitel Tibetu, představený kláštera Tašilhünpo. Pokládán za pozemské ztělesnění buddhy Amitábhy (Öpagme).