pönpo (dpon-po)

vládce, náčelník (kupř. obce, kraje apod.).