Popa (Spo-pa)

obyvatel kraje Pojul (Spo-jul) v nejzápadnější části Khamu neboli Východního Tibetu.