Potála (Po-tá-la)

dalajlamovský palác ve Lhase, zbudovaný v 17. století na vrcholku "Rudého kopce"