sang jum (gsang jum)

Dosl. "mystická žena či matka". Tak jsou označovány manželky mnichů-kouzelníků. Jejich sňatky jsou nerozlučitelné a mají funkci spíše mystickou nežli prokreační.