sien-šeng (čín.)

dosl. "dříve narozený"; pán, uctivé oslovení "pane!".