sollhag (gsol-lhag)

dosl. "zbytky jídla", rozdělované z panovníkovy tabule významným úředníkům a jiným osobám jako obzvláštní projev uznání.