sönde (gson- dre)

zlí duchové, kteří vstupují do lidí i zvířat a činí je posedlými.