Šambhala (Šam-bha-la)

Shambala, Shampulla, Schamballah, bájné město násilí a moci ukryté někde v jeskyních pod Himálajem, jehož magické síly lze využít k ovládnutí světa, podle jiných pramenů bájná buddhistická země v centrální Asii severozápadně od Tibetu.