šen-fu (čín.)

dosl. "duchovní otec", tak byli v Číně původně označováni katoličtí kněží-misionáři; ojediněle tak byli titulováni i misionáři jiných křesťanských vyznání.