Šerab (Šes-rab)

osobní jméno s významem "učenost".