šinde (ši- dre)

přízraky mrtvých, zlí duchové z kategorie de.