Tändzin (Bstan- dzin)

osobní jméno s významem "ten, kdo se přidržuje (Buddhovy) nauky". Toto jméno bývá v cestopisné literatuře obvykle psáno Tenzing apod.