tašilama (bkra-šis-bla-ma)

ve starší cestopisné literatuře označení pro pančhenlamu, představeného kláštera Tašilhünpo (odtud to jméno).