Pozdnějev, A. M. (1851-1920)

Ruský mongolista a mandžuista, přeložil a vydal Monkodžujevovy zápisky z jeho pobytu v Tibetu. Učitel a iniciátor cesty G. C. Cybikova do Lhasy.