therma (ther-ma)

druh plátna, serž; obecně známá a vysoko ceněná je therma cethangská.