Thinlä (Phrin-las)

osobní jméno s významem "čin, skutek".