Tibet

"Země sněhu", obrovská náhorní plošina ve střední Asii, ležící mezi pohořím Kuen-lun a Himálajem.