tulku (sprul-sku)

nejběžnější význam: muži i ženy, o nichž se věří, že jsou pozemským ztělesněním nadpřirozených božstev (kupř. buddhy Amitábhy, bódhisattvy Avalókitéšvary aj.) či převtělením zesnulých vynikajících osobností, kupř. slavných učitelů-guruů, zakladatelů, případně představených klášterů apod. Jejich příchod na svět bývá zpravidla provázen mimořádnými úkazy, jejich vyhledání a "identifikace" pak se řídí staletým ceremoniálem. Mezi ostatními mnichy mají tulkuové privilegované postavení, i když nemusí nutně zastávat nejvyšší funkce v klášteře. V literatuře známy též pod jmény "chutuchta", "chuvilgán", "živý buddha" apod. Tulku znamená doslova "přízračné, fantomatické tělo".