umdzä (dbu-mdzad)

dosl. "vedoucí, předák". Tak se nazývá mnich, který vede chór či sbor zpěváků a první začíná různé části recitací a udává jejich tón; předzpěvák, precentor.