wangkur (Dbang-skur)

dosl. "vybavit mocí"; počáteční uvedení či zasvěcení do něčeho (kupř. magických obřadů apod.).