žalngo (žal-ngo)

správce kláštera, volený zpravidla na několik let, jemuž podléhají veškeré administrativní záležitosti kláštera.