žamar (žwa-dmar)

dosl. "červené čepice". Tak se nazývají příslušníci předreformní lamaistické sekty Ňingmapy, na rozdíl od pozdější reformované sekty Gelugpy, jíž se říká žaser (žwa-ser), "žluté čepice".