Žikace (Gžis-ka-rce)

Město na pravém břehu řeky Cangpo, správní středisko Zadního Tibetu. V jižním předměstí stojí známý klášter Tašilhünpo, sídlo pančhenlamovo.