Ahnenerbe

Původně soukromá studijní společnost zabývající se zkoumáním dědictví předků, založená v Německu v r. 1933 Friedrichem Hielscherem. V r. 1935 Hitler připojil Ahnenerbe k SS a učinil z ní oficiální organizaci, s cílem vyhledat místa, ducha, činy, dědictví indogermánské rasy. Součástí tohoto výzkumu byly rovněž expedice do Gobi a Tibetu. V lednu 1939 byla Ahnenerbe vtělena do SS úplně a její vedoucí pracovníci přibráni do Himmlerova generálního štábu. V té době měla k dispozici padesát ústavů řízených profesorem Wurstem, specialistou na staré posvátné texty, který vyučoval sanskrt na univerzitě v Mnichově. Během II. světové války však připadly do kompetence této organizace mj. i zrůdné pokusy v koncentračních táborech, což tabuizovalo veškeré její výzkumy jako celek, přestože se předpokládá, že za ně Německo utratilo více, než USA za vývoj a výrobu atomové bomby.