Blavatská, Helena Petrovna (1831-1891)

Zakladatelka Theosofické společnosti. Žila na mnoha místech v Evropě a Americe, nakonec se usadila v indickém Madrasu. Údajně navštívila také Tibet, což je však vzhledem ke známým historickým skutečnostem poměrně nepravděpodobné.