Bogle, George

Angličan, 1774-1775 v Tašilhünpo.

Související výpravy: Dílo: