Zugmayer, Erich (1879-1939)

Rakouský přírodovědec (ichtyolog) a cestovatel, podnikl několik vědeckých výprav, např. na Island a do Asie. V roce 1906 uskutečnil výpravu do Střední Asie, která zahrnovala čínský Turkestán, Kašmír a Tibet. Tam mj. navštívil jezero Ješil-köl. Ve své době patřil ke známým vědcům, svoje výpravy popsal v několika knihách a již v r. 1910 se dostal do Herderovy encyklopedie (bylo mu jen 31 let).

Související výpravy: Dílo: