Zadejte své uživatelské jméno pro Stručné dějiny dobývání Tibetu.
Zadejte své heslo.

Informace pro editory webu Stručné dějiny dobývání Tibetu

Přístupy

Vstup do administrace se nachází v patičce webové stránky (pokud jste ho nenašli, nemůžete ani číst tyto pokyny :-) Používejte prosím jen silná hesla. V zájmu zachování kvality a obsahové správnosti webu neposkytujte svoje přístupové údaje dalším osobám. Pod pojmem „otevřený projekt“ je myšlen přístup pro skutečné zájemce o tuto problematiku a tvůrčí osobnosti, nikoliv pro širokou veřejnost.

Přehled výprav

Přehled výprav je hlavní sekcí tohoto webu. Stěžejní myšlenkou je uvedení jednotlivých výprav do chronologických souvislostí a připomenutí některých zapomenutých nebo málo známých. Osobnosti, autoři, literatura a glosář jsou jen nezbytné doplňky výprav a měly by mít co nejvíc vzájemných hypertextových vazeb (odkazů).

Editace a křížové odkazy

Položku, kterou chceme editovat, najdeme běžným způsobem - stejně jako při procházení webu. V záhlaví položky je nyní navíc modré tlačítko Upravit. Uvnitř editace se vyplňují jednotlivá pole podle legendy. Křížové odkazy v hlavním textu (hypertextové vazby) se provádějí pomocí symbolu řetězu v záhlaví hlavního editačního okna (pokud záhlaví není viditelné, zviditelní se volbou Formát vstupu – Full HTML pod oknem). Je nezbytné předem znát vnitřní adresu položky, na kterou budeme odkazovat. Tato adresa se následně vkládá do pole „URL odkazu“, které se zobrazí po výběru konkrétní části textu (bude tvořit odkaz = bude „klikací“) a kliknutí na symbol řetězu. Vkládá se ve tvaru např. /node/743/ (bez úvodní části adresy), vždy s lomítkem na začátku. Odkazujeme-li na jiný web, musí se vložit celá adresa, včetně http://.

Přidávání nových položek

Provádí se přes horní rozbalovací nabídku – Správa obsahu – Vytvořit obsah. Tato nabídka je viditelná pouze přihlášeným uživatelům.

Kdo je kdo

V této sekci se nacházejí osobnosti, které souvisejí s výpravami. Tedy zejména ti, kdo se výprav osobně zúčastnili (misionáři, cestovatelé, vojáci, vědci, uprchlíci, obchodníci, horolezci, dobrodruzi). Není cílem zde uvádět např. autory životopisů cestovatelů apod. V editaci je možné k osobnosti přiřadit díla, která se o ní zmiňují (Související literatura). Tato díla je nutno vložit do systému před editací osobnosti.

Literatura

Obsahuje nejen díla autorů (osobností) obsažených v systému, ale také díla pojednávající o těchto osobnostech či o jednotlivých výpravách (související literatura). Jsou zde uvedeny i knihy, které mají k tematice dobývání Tibetu velmi okrajový vztah, většinou z důvodu čerpání drobných dílčích informací a stop po zapomenutých výpravách. Stejně tak může tato sekce obsahovat i knihy, které nemají k Tibetu žádný vztah, ale jedná se o díla autorů, kteří jsou uvedeni v sekci Kdo je kdo (seznam osobností). Nicméně uvádění těchto knih není nutné a soupis díla u některých autorů tím pádem může být nekompletní.

Dílo

Přiřazování děl k jednotlivým autorů se provádí přes tato díla. Při vkládání knihy lze vybrat autora z databáze osob (pokud už je autor v sekci "Kdo je kdo"). Odkaz na knihu se poté ukáže i na stránce autora (jako jeho Dílo).

Související literatura

Jedná se o knihy pojednávající o osobnosti nebo výpravě. Související literatura u osobností se přidává v profilu (editaci) osobnosti. Související literatura u výpravy se přidává v editaci výpravy. Tyto knihy musí být už předtím vložené do systému (do sekce Literatura), aby se objevily v nabídce.