Tašilhünpo (Bkra-šis-lhun-po)

dosl. "hora požehnání", velký klášter sekty Gelugpy u Žikace (až 3800 mnichů), pančhenlamova rezidence.